Specialidrotterna följer distansupplägget

För att minska smittspridningen kommer vi från v 48 att låta specialidrotterna följa distansupplägget.

Det betyder att ungdomarna har träning som vanligt de veckor de har undervisning på skolan. De veckor ungdomarna förväntas studera på fjärr har de ingen specialidrott. Vi hoppas på så sätt kunna bidra till att minska smittspridningen genom att undvika trängsel på våra arenor och omklädningsrum. 

25 november 2020