Om skolan

I vårt utbildningsutbud ingår ekonomi-, naturvetenskaps-, handels- och samhällsvetenskapsprogrammet.

Alla program erbjuder idrottsprofil. Skolan erbjuder dessutom språkintroduktionprogrammet, SPRINT, som riktar sig till nyanlända ungdomar mellan 16 och 20 år.

Mer än 50 år av utveckling och tradition

Skolan har byggts till och renoverats för att möta dagens krav på en god arbetsmiljö och undervisning. Skolan har tillgång till skolbibliotek, IT-stöd, AV-teknik och specialutrustade undervisningssalar för olika ämnen som kemi, naturkunskap, fysik, musik, bild och filmkunskap. Alla elever på de studieförberedande programmen har en egen bärbar dator under sin studietid på Celsiusskolan.

Under de femtio år som skolan funnits i Uppsala har mycket förändrats. Men mycket som har visat sig framgångsrikt har också vårdats. Det gäller särskilt kvaliten på våra utbildningar och omsorgen om våra elever. Celsiusskolan är namngiven efter 1700-talsvetenskapsmannen Anders Celsius som är mest känd för sin temperaturskala. Skolan började sin verksamhet hösten 1967 i en då helt ny skolbyggnad i de östra stadsdelarna. Skolan uppmärksammades bland annat på grund av konstnären Olle Bærtlings medverkan och bidrag till utsmyckning med verk som till delar fortfarande finns på skolan.

3 maj 2018