Om skolan

Celsiusskolan är en av de stora kommunala gymnasieskolorna i Uppsala. Läsåret 2021/2022 har vi ungefär 1040 inskrivna elever på något av våra fyra program; Ekonomiprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, och Samhällsvetenskapsprogrammet. Vårt mål är att alla elever ska ha ett examensbevis i handen på studentdagen.

Ungefär 85% av eleverna på våra nationella program kombinerar sina studier med en idrottslig satsning, och som Sveriges största idrottsgymnasium är det naturligt att vi är stolta över våra elevers idrottsliga framgångar. Men du måste inte välja en idrottsprofil för att känna dig hemma på Celsiusskolan. Väljer du en allmän profil kommer det att finnas utrymme i din studieplan för att välja till kurser i estetiska ämnen som till exempel musik och bild eller för att fördjupa dig i flera teoretiska ämnen.

Engagerade lärare med förståelse

Vi vet att framgång inte kommer utan insats. Oavsett om du väljer en idrottslig och/eller en akademisk profil är det du själv som måste göra jobbet; i skolan, på isen, på planen, i idrottshallen. Våra engagerade lärare har förståelse för din situation och är vana att hitta lösningar för att stötta dig i dina satsningar.

Ett sätt att stötta är att se till att den information du behöver för att hänga med i kurserna finns tillgänglig i lärplattformen Unikum. Ett annat är att du tilldelas en mentor som hjälper dig att hålla ihop helheten. Vi har också ett elevhälsoteam som sörjer för att det finns skolrelaterad vägledning, pedagogiskt, psykosocialt och hälsorelaterat stöd att få.

Lugn och trygg skolmiljö

Celsiusskolan präglas av ett respektfullt samarbete mellan elever och personal och en stark gemenskap. Vår elevkår bidrar aktivt till gemenskapen och till att eleverna mår bra på sin arbetsplats genom de trivselaktiviteter som anordnas. Vi verkar i en lugn och trygg skolmiljö där du kan fokusera på dina studier och där du lär känna nya idrottsintresserade människor och får vänner för livet.

Här kan du läsa mer om våra program

Om du är nyfiken på hur det ser ut i våra lokaler visar vi hur det ser ut i våra korridorer, uppehållsrum, matsal och klassrum i bildspelet nedan.