FAQ- vanliga frågor om Samhällsprogrammet

Vad gör Celsius till en bra skola?

Det finns utbildade behöriga lärare i alla ämnen. Det är en god stämning på skolan och lärarna arbetar tillsammans. Vi har ett skolbibliotek i toppklass. Elevhälsan fungerar mycket bra och elevhälsoteamet arbetar nära lärarna.

Vad är största skillnaderna mellan högstadiet och att börja på Samhällsprogrammet?

Ämnena känner man igen, men man förväntas arbeta i snabbare takt i klassrummet. Dessutom behöver man ta ett större eget ansvar och att klara av att planera sin tid för balans mellan skolarbetet - idrotten i skolan - idrotten hemma – fritiden.

Är det mycket prov på Samhällsprogrammet?

Examinationsmetoderna varieras och programmets lärare försöker arbeta ämnesöverskridande så att en examination ger resultat i flera kurser. I övrigt noteras examinationerna i ett schema för att sprida arbetsbördan.

Är det mycket självstudier?

Normalt är alla lektioner lärarledda och eleverna förutsätts göra det mesta arbetet under lektionstid.

Vilka inriktningar finns på Samhällsprogrammet på Celsiusskolan?

Samhällsprogrammet har inriktningarna samhällsvetenskap-media (sam-media) och samhällsvetenskap (sam-sam). Inriktningarna startar i årskurs två. Båda inriktningarna ger exakt samma behörighet till vidare studier. 

Varför ska man läsa samsam?

Samsam på Celsius ger dig en gedigen kunskapsbas och personliga färdigheter för dina fortsatta studier på universitetet.

För dig som gillar att hänga med i vad som händer i världen och samhället och vill förstå varför.

För dig som är intresserad av samhällsvetenskapliga ämnen som historia, politik, ekonomi, religion, samhällskunskap och geografi.

För dig som vill ha en allsidig träning av ditt kritiska öga och ditt vetenskapliga skrivande samt uppnå trygghet i genomförandet av seminarier, debatter, och presentationer.

På samsam på Celsius arbetar vi ämnesöverskridande för att ge ett bredare perspektiv och lindra elevernas stress.

Varför ska man läsa sam-media?

Celsiusskolans medieinriktning hjälper dig att förstå hur mediebranschen och specifika media fungerar. Du lär dig bland annat att välja målgrupp, medier och budskap samt källkritisk granskning av medier.

Kurserna ger dig grunderna i layout, research och texthantering tillsammans med kunskaper om hur reklam och marknadsföring fungerar.

När du gått media på Celsiusskolan har du en djupare förståelse för hur det är att arbeta som till exempel journalist, bloggare, vloggare, influencer, eller copy writer.

Om man egentligen vill gå sam-beteende, finns det kurser att välja här som kan ge en liknande utbildning?

Nej, men inom idrotten ges t.ex. kursen Pedagogiskt ledarskap och sam-media läser 100 p psykologi och samsam 50 p psykologi.

Vad finns för hjälp om man har svårt för vissa ämnen?

Vi har tre specialpedagoger, men också studiecoachning tre morgnar i veckan då man kan träffa lärare i olika ämnen i biblioteket. Man behöver inte föranmäla sig utan man kan gå dit när man vill och behöver. I övrigt gör alla lärare anpassningar i klassrummet efter behov.

Om man inte har en idrott kan man gå på Celsius då?

Det går alldeles utmärkt! De flesta har en idrott men långtifrån alla. Då läser man andra valbara kurser istället.

Hur ser schemat ut och hur långa dagar är det?

Träningar med specialidrotten sker under morgonen och teoretiska lektioner startar från kl. 10:30. Vissa sporter tränar fem dagar i veckan, andra färre.

Skoldagarna pågår aldrig längre än till 16:30, ofta slutar skoldagen tidigare.

Är det sovmorgon varje dag?

Vissa kurser för elever utan idrott ges under morgontid. I övrigt bör det ses som tillgänglig arbetstid för att sköta skolarbetet.

Vilka kurser på Samhällsprogrammet ger meritpoäng?

Eng 7 ger 1p, moderna språk steg 3 ger 0,5p och steg 4 ger 1p. Ma3b ger 0,5p.

Vilka språk kan man läsa?

Tyska, spanska, franska, italienska eller modersmål.

Kan man börja ett nybörjarspråk?

På skolan ges tyska och italienska som nybörjarspråk.

Får man en elevdator?

Alla elever får låna en dator eftersom skolarbetet sker med stöd av lärplattformen It’s Learning. Vi jobbar också en del med digitala läromedel.

Hur är det med skåp för skrymmande träningsutrustning?

Skolan har ett fåtal större skåp som man kan ansöka om att få.

 

 

Uppdaterad: