FAQ - vanliga frågor om specialidrotterna

FAQ - Vanliga frågor om specialidrotterna

Hur tufft är det att kombinera en elitsatsning med studier?

Det upplevs väldigt olika från elev till elev. Men du behöver ha god framförhållning, ta eget ansvar och vara motiverad inom både idrott och studier för att det ska bli en lyckad kombination.

Hur och när söker jag till NIU eller RIG?  

Alla ansökningar sker digitalt senast 1 december, mer information hittar du på Celsiusskolans hemsida.

Hur sker den drottsliga antagningen till RIG och NIU?

Antagningen sker genom olika aktiviteter som du kallas till från din valda idrott under december månad. Specialförbundens kriterier efterföljs vilket innebär att du får visa upp din idrottsliga förmåga, din teknik, din fysiska nivå och genomföra en kortare intervju.

Hur många idrottsliga platser finns det till varje idrott?

Specialförbunden sätter antalet RIG och NIU platser och de beräknas på tre läsår. De mest aktuella siffrorna har den huvudansvariga för just din idrott.

När får man besked om man antagits idrottsligt?

Under december och januari pågår antagningsprocessen för fullt. Du får ditt idrottsliga antagningsbesked senast 31 januari 2023. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA eller NEJ till den erbjudna platsen.

Får man garanterat plats på LIU?

Ja, man garanteras plats på i stort sett alla idrotter. Atlet, dans och orientering har ett max antal så för de idrotterna kan det vara bra att söka i god tid.

När görs anmälan till LIU?

Senast 15 februari 2023. Kommer du på efter den 15/2 att du vill anmäla dig till LIU tar du kontakt med Elin eller Henrik.

Kan man byta från LIU till NIU under skoltiden?

Det kan vara möjligt beroende på om det finns plats, beroende på din idrottsliga nivå samt att dina andra ämnen i skolan fungerar bra.

Hur funkar det med boende om man inte är hemmahörande i Uppsala?

Vi rekommenderar Uppsala gymnasieboende. Gör en intresseanmälan så snart du kan på deras hemsida för att vara säker på att få en plats!

Hur fungerar det med inackorderingsbidrag?

Din hemkommun har instruktioner kring hur du ska göra.

Hur fungerar det om man inte kommer från Uppsala kommun?

Är du folkbokförd i en annan kommun än Uppsala och Uppsalas kranskommuner tar du kontakt med din hemkommun och fråga efter samverkansavtal.

Hur långt är det mellan gymnasieboendet och skolan samt några större arenor?

Celsiusskolan till elevboendet: 1,7 km

Elevboendet till Fyrishov: 1,3 km

Elevboendet till Gränby sportfält: 1,7 km

Celsiusskolan till resecentrum: 1,9 km

Om jag spelar i ett lag som har ordinarie träningspass på dagtid, kan jag då få ett anpassat skolschema så att det blir möjligt?

Det ordinarie skolschemat planeras utifrån att den idrottsliga verksamheten sker före kl 1030. Därefter börjar skoldagen. Vi har inte möjlighet att ändra schemat utifrån enskilda elevers behov, och närvaro på lektionerna är avgörande för att man ska klara sin utbildning.  

Finns medicinsk hjälp att få om man skulle bli skadad eller behöva idrottsmedicinskt stöd av någon annan anledning?  

Vi har en idrottsläkare knuten till RIG, NIU och LIU och samarbetar med Nyby vårdcentral.

Uppdaterad: