Vill du söka till åk 2 eller 3?

Kul att du vill söka till åk 2 eller 3 hos oss! Du måste då ladda ner en blankett som finns här och skicka in den till respektive programrektor.

Blanketten hittar du här (PDF, 124 KB). Bifoga din individuella studieplan där det tydligt framgår vilka kurser som avslutats, och vilka som påbörjats. Sökande som ej är folkbokförda i Uppsala kommun eller kommuner med samverkansavtal ska lämna originalansökan till antagningskansliet i hemkommunen samt en ansökan till Celsiusskolan.

Ansökan beviljas i mån av plats. En första sortering görs utifrån hur väl din  studieplan överensstämmer med den studieplan vi följer här. Om vi har fler sökanden än platser kommer vi i första hand att anta sökanden som är idrottsligt antagna till en NIU/RIG- plats. Därefter prioriteras ansökningar till tillgängliga LIU- platser. Även betyg kan komma att användas som bas för urval.

• Elever från andra kommuner antas under förutsättning att hemkommunen godkänner detta.

• Elever som söker Elitidrottsutbildningar RIG/NIU ska vara idrottsligt antagna via Upplands idrottsförbund.

• Besked om plats meddelar Celsiusskolan senast 1 juli.

• Kommer du från annan kommun eller friskola måste du lämna ett samlat betygsdokument till oss snarast efter läsårets slut.

Uppdaterad: