Försäkringsinformation

Barn och elever som deltar i kommunal verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom kommunen. 

Här finner du information om vad försäkringen täcker och om hur du anmäler ett försäkringsärende. 

 

Frågor kring Folksams vårdkostnadsförsäkring för elitidrottare (NIU och RIG) vänligen kontakta henrik.gaddefors@uppsala.se.

Uppdaterad: