Försäkringsinformation

Barn och elever som deltar i kommunal verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom kommunen. 

Här finner du information om vad försäkringen täcker och om hur du anmäler ett försäkringsärende. 

Uppdaterad: