Synpunkter och klagomål

Vi vill gärna veta vad du tycker!

I första hand lämnas synpunkter till den programrektor som ansvarar för ditt program, eller till enhetsrektor. På så sätt kan vi snabbt hantera dina synpunkter och förbättra verksamheten. Du kan också lämna synpunkter eller anmäla kränkande behandling genom att följa länkarna nedan. Detta enligt de rutiner som är framtagna av utbildningsnämnden och som syftar till att stärka rättssäkerheten för elever.

 Synpunkter

Kränkande behandling

 

 

Uppdaterad: