Våra idrotter

Celsiusskolan erbjuder dig en unik möjlighet att kombinera din idrott med det gymnasieprogram du vill läsa. Vi har två elitidrottsutbildningar; Riksidrottsgymnasium (RIG) och Nationell idrottsutbildning (NIU) och en lokal idrottsutbildning (LIU). Utbildningarnas mål är att du ska utvecklas som idrottare och samtidigt ge dig en god teoretisk grund för fortsatta studier.

IDROTTSUTBILDNINGAR

 

RIG

På RIG läser eleverna 400 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng. Dessutom finns möjlighet att utöka programmet med 200 poäng idrottskurser. 

Riksidrottsgymnasium (RIG) ger elitidrottare möjlighet att genomföra en satsning mot internationell elit. RIG har riksrekrytering, vilket betyder att inget samverkansavtal krävs.

NIU

På NIU läser eleverna 400 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng. 

En nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ger elitidrottare möjlighet att genomföra en satsning mot nationell elit. 

Samverkansavtal - Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har regional antagning vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande. Om du vill söka till NIU och inte är folkbokförd i Uppsala kommun garanteras inte en förstahandsmottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand. Ett samverkansavtal mellan Uppsala kommun och hemkommunen kan upprättas om det inte redan finns ett sådant - och det kan ge eleven rätt att bli mottagen i första hand. Kontakta din hemkommun för mer information.  

LIU

För dig som är aktiv idrottsutövare kan LIU- lokal idrottsubildning vara ett alternativ. LIU ger dig möjlighet att på dagtid kombinera dina studier med kurser inom din idrott. Väljer du LIU kommer du under årskurs 1, 2 och 3 läsa 200 poäng idrottskurser. 

 

SUPPORTSYSTEM

Flytta till Uppsala?

För elever från andra kommuner har vi ett samarbete med Uppsala Gymnasieboende som ger tillsyn och boende under gymnasietiden. Det finns information på deras hemsida om kostnader och kontakt för specifika frågor, tillsammans med information om hur du går tillväga för att göra en intresseanmälan eller boka ett besök. Här kan du läsa mer om Uppsala Gymnasieboende.

Idrottsmedicinska mottagningen - IMM

Idrottsgymnasiet i Uppsala samarbetar med Nyby Vårdcentral, där bland annat vår idrottsläkare Ashkan Kiani arbetar. Nyby Vårdcentral erbjuder även tjänster som fysioterapi/sjukgymnaster, dietist, psykolog, blodprov m m.

Golf_Kiani_HT-20.jpg

Hjärtscreening

Alla årskurs 1 på NIU och RIG erbjuds hjärtscreening (vilo-EKG) kostnadsfritt hos Specialistläkargruppen i Uppsala.

Försäkringar

RIG/NIU kan teckna Folksams vårdkostnadsförsäkring för elitidrottare (valbar vid skolstart). Vid frågor, vänligen kontakta henrik.gaddefors@uppsala.se.

För LIU/NIU/RIG gäller kommunens olycksfallsförsäkring. 

Riksidrottsförbundet (RF)

För alla NIU och RIG i årskurs 1 hålls 3 st föreläsningar av RF´s utbildade och spetskompetenta utbildare inom ex idrottspsykologi, idrottsnutrition mm i kursen Tränings- och Tävlingslära 1. 

Här kan du läsa mer om RF och elitidrott på gymnasiet

Ta gärna del av "Den hållbara idrottaren"

Här kan du läsa om prestation och hälsa

VÅRA IDROTTER

Uppdaterad: