Tennis - LIU och NIU

Tennis är världens största och populäraste individuella idrott som utövas i världens alla hörn. Tennis är en mycket komplex idrott som ställer stora krav på utövaren. Sporten är både teknisk, taktisk med samtidigt väldigt fysisk och då man oftast tävlar man – man, kvinna – kvinna så finns många likheter även med kampsporterna dock med skillnaden att vi slår på en gul boll. På Celsiusskolan erbjuder vi LIU- och NIU Tennis på två anläggningar, UTK hallen och USIF Arena.

Utveckling och stöttning

Engagerade specialidrottslärare förstår kombinationen dubbla karriärer. Vi lär ut förmågan att prioritera tiden på bästa och mest effektiva sätt. Våra team på UTK och USIF finns där för att stötta och vägleda elever för att hitta balansen som krävs för att lyckas både i klassrummet och på tennisbanan oavsett LIU eller NIU.
En idrottsutbildning med kombinationen i förening består av specialidrottslärare, tennistränare, fystränare, taktisk tränare och engagerade mentorer som kombinerat bildar ett mycket starkt team runt dig.
Båda anläggningarna är väl lämpade för en seriös satsning med tennisbanor, gym/övriga faciliteter av högsta klass.

Träningen

Våra anläggningar periodiserar lektioner och föreningsträning på olika sätt, ta en direktkontakt med resp. anläggning för mer detaljer.
Vår LIU utbildning erbjuder två lektioner per vecka och NIU utbildningen upp till fem lektioner. Alla lektioner är schemalagda till morgontid.

Lektionstid USIF

Måndag kl. 8-9:30 / Tennis (LIU/NIU)

Tisdag kl. 8-9:30 / Tennis (NIU)

Onsdag kl. 8-9:30 / Tennis (LIU/NIU)

Torsdag kl. 8-9:30 / Tennis (NIU)

Fredag kl. 8-9:30 / Tennis (NIU)

Lektionstid UTK

Måndag kl. 8-9:30 / Tennis (LIU/NIU)

Tisdag kl. 8-9:30 / Tennis (NIU)

Onsdag kl. 8-9:30 / Tennis (LIU/NIU)

Torsdag kl. 8-9:30 / Tennis (NIU)

Fredag kl. 8-9:30 / Tennis (NIU)

 

Ansökan LIU - öppnar 15 sep

Senast 15 februari varje år vill vi ha in din ansökan. Ansökan hittar du här. Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.
Ansökan till LIU öppnas igen under omvalsperioden 1-15 maj 2024.

Ansökan NIU - öppnar (se förbundet hemsida)

Ansökan till NIU sker varje år senast 1 december och görs via specialidrottsförbundet. Ansökan är stängd.
Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Behörighet/Urval

Vi följer urvalsprincipen enligt gymnasieförordningen. Och det betyder att företräde mellan sökande bestäms utifrån ett meritvärde av betygsvärdena.

Kontakt

Nils Ygeby

nils.ygeby@skola.uppsala.se

Uppdaterad: