Vanliga frågor om Naturvetenskapsprogrammet

Varför ska jag välja NA på Celsius? 

De flesta väljer Naturprogrammet på Celsiusskolan för att de är intresserade av naturämnena och vill ha alla dörrar öppna när det kommer till fortsatta studier. Många väljer också Celsius för att det går att kombinera skola och en idrottssatsning hos oss med ett upplägg med träning på morgonen. Vi brukar också få höra att stämningen på skolan är en bidragande anledning till att elever väljer att läsa Naturvetenskapsprogrammet på Celsiusskolan.

Hur är stämningen i naturklasserna? 

Målmedveten, motiverad och trevlig. Ettorna brukar uppskatta att klasskompisarna verkligen vill lära sig när de kommer till gymnasiet. Många elever är lagspelare och vet vad det innebär att slita mot gemensamma mål, och det gör att det finns en vilja att hjälpa varandra och lära sig tillsammans.   

Hur stor skillnad är det mellan att gå i nian och gå på Naturvetenskapsprogrammet?  

Naturvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program vilket gör att eleverna tar sin skolgång seriöst och är studiemotiverade. Tempot är högre på gymnasiet och de naturvetenskapliga ämnena är svårare. Dessutom är det stor skillnad på ämnenas karaktär i framför allt fysik och kemi, det är betydligt mer beräkningar i dessa ämnen än det var på högstadiet. Eleverna förväntas också ta mer eget ansvar för sina studier. 

Fungerar det att kombinera idrott och skola? 

De flesta tycker att det fungerar bra att kombinera skola och idrott. Lärarna på skolan är vana att anpassa efter träningsläger och tävlingar. Allt lektionsmaterial läggs upp digitalt, lärarna är flexibla med tidpunkter för examinationer och ibland finns det möjlighet att skriva prov på distans när du inte kan göra det i skolan pga idrott.

Hur mycket matte är det?  

Det är matte i de flesta naturvetenskapliga ämnena. Eleverna räknar i matte, fysik och kemi. Det är mycket matte, men ju mer du arbetar med matten desto roligare blir det. 

Går det att fortsätta med matte 2c om man har läst matte 1c i nian?  

Om du har betyg i matte 1c kan du fortsätta med matte 2c. Du sitter med din klass på deras lektioner i matte 1c men räknar självständigt matte 2c. En gång var eller varannan vecka (beroende på schemamöjligheter) träffar du en mattelärare som handleder och examinerar dig i matte 2c.   

Vilken typ av lektioner har ni på Naturvetenskapsprogrammet? 

Vi varierar undervisningsmetoder beroende på ämne. Det kan handla om genomgångar, enskilt arbete eller arbete tillsammans i mindre grupper, diskussioner eller skrivuppgifter. Lärarna försöker göra lektionerna effektiva så att du lär dig så mycket som möjligt i skolan. I fysik, kemi och biologi har vi laborationer där du får göra experiment så du bättre förstår ämnets teori.   

Hur är tempot på Naturvetenskapsprogrammet? Är det svårt?   

Det är ett högt tempo, men hur svårt det är beror mycket på vilka förkunskaper och vilken ambitionsnivå du har. Vill du ha höga betyg och dessutom har en elitidrottssatsning så krävs att du  planerar din tid väl och att du är beredd på att du behöver plugga.  

Hur ser schemat ut?    

Schemat är väl sammanhållet, utan håltimmar. Varje morgon ligger träningstid på schemat så de som inte har någon träning på skoltid börjar oftast sina lektioner först 10.30.

Är det mycket prov?  

Vi skriver prov i de flesta ämnen, men lärarna planerar in de proven tillsammans med eleverna. Vi har en provkalender där alla lärarna skriver in datum för prov och andra examinerande uppgifter för att det inte ska bli för många prov på samma vecka.  

 

Uppdaterad: