Covid-19 efter 9 februari på gymnasiet

De flesta restriktionerna mot covid-19 tas bort 9 februari 2022. Smittspridningen i samhället är dock fortsatt hög och tillsammans har vi ett stort ansvar att inte föra smitta vidare.

För dig som är elev på gymnasieskolan innebär det att:

  • Du ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Det är exempelvis hosta, feber, halsont, huvudvärk och ont i kroppen.
  • Du kan komma tillbaka till skolan när du känner dig frisk efter sjukdom.
  • Familjekarantänen tas bort, du behöver inte stanna hemma om någon i familjen är sjuk.
  • Testning för covid-19 tas bort och kommer bara gälla personer inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Du behöver alltså inte testa dig vid sjukdom och symtom.
  • Du behöver inte meddela skolan om att du är smittad av covid-19.
  • Du behöver inte bära munskydd i kollektivtrafiken.
  • Med tanke på vanlig smittrisk rekommenderar vi att du fortsätter tvätta dina händer noga och använder handsprit.
  • Vi rekommenderar att du vaccinerar dig.
  • Personer som inte har vaccinerat sig ska vidta särskilda försiktighetsåtgärder, undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Rektor beslutar på enskild skola

I och med att smittspridningen är fortsatt hög kan det även fortsättningsvis bli anpassningar på enskilda skolor. Exempelvis kan distansundervisning införas om det är hög frånvaro bland medarbetare. Varje skola återgår till det normala utifrån sina förutsättningar.

Modersmål och kvällskurser i moderna språk på Katedralskolan

Fram till sportlovet har du fortsatt distansundervisning inom modersmål. Även kvällskurserna i moderna språk på Katedralskolan kommer att hållas på distans fram till sportlovet. Måndag 28 februari återgår båda dessa kurser till platsförlagd undervisning, då ska du alltså till skolan igen för dessa kurser.

Mer information

Du hittar uppdaterad information om covid-19 på dessa webbplatser:
Region Uppsala 1177
Folkhälsomyndigheten

 

Hälsningar Christine Kastner Johnson, gymnasiechef

 

Informationen finns på flera språk:

Arabiska (PDF, 150 KB)

Dari (PDF, 140 KB)

Engelska (PDF, 76 KB)

Somaliska (PDF, 77 KB)

 

 

11 februari 2022