Celsiusbibliotekets länksamling

Här kan du hitta kvalitetsgranskade källor sorterade efter ämne. Tanken är att det ska vara en kompletterande hjälp för att komma igång med din informationssökning.

Börja din sökning brett, genom att gå in på det tänkbara huvudämne ditt ämne kan tillhöra.
Läs in dig på ämnet, gärna via populärvetenskapliga källor.
Samla sedan de sökord du kan hitta för vidare sökning.