Psykolog

Under 2018 förstärker gymnasieskolorna sina elevhälsoteam med skolpsykologer.

Skolpsykologen har kunskap om barn och ungdomar både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Psykologens insatser kan bestå av kartläggningar av behov, samtal, konsultationer och handledning av skolans personal. Skolpsykologen genomför även utredningar och bedömningar av elever med särskilda behov.

Skolpsykologens uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Jenni Gertz

Skolpsykolog
Uppdaterad: