Elevhälsa

Elevhälsan på Celsiusskolan medverkar till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete, på så vis stödjer elevhälsan elevens utveckling mot utbildningens mål.

Vi finns som stöd, det går bra att ringa eller mejla om du har frågor.

Läs om hur studiestödet på Celsius fungerar:

Studiestöd på Celsiusskolan  (PDF, 391 KB)

Kurator för EK, NA, SA

Camilla Bogelid

Kurator för SPRINT, HA, IMYRK

Jessica Tegemo

Skolsköterska SPRINT, NA, HA

Marie Krönström

Skolsköterska. EK, SA

Ulrica Björklund

Skolpsykolog

Elisabeth Pettersson
3 maj 2018