Elevhälsa

Elevhälsan på Celsiusskolan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. På så vis stödjer elevhälsan elevens utveckling mot utbildningens mål. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt för alla elever.

dans på celsiusCelsiusskolans elevhälsa består av två kuratorer, två skolsköterskor, en skolpsykolog, tre specialpedagoger samt två studie-och yrkesvägledare (SYV). Rektor är ytterst ansvarig för elevhälsoarbetet men det dagliga arbetet är delegerat till och leds av programrektorerna.

Elevhälsoteamet finns som stöd för dig som är elev. Det går bra att ringa, mejla eller skicka sms om du har frågor.

Ulrica Björklund

Skolsköterska EK, SA

Camilla Bogelid

Kurator för EK, NA, SAM

Susanne Borg

Studie- och yrkesvägledare EK, NA, SA

Marie Krönström

Skolsköterska NA, HA, SPRINT

Hanna Larsson

Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA, IMYRKHA

Anna Nordgren

Speciallärare

Jessica Tegemo

Kurator för SPRINT, HA, IMYRKHA
Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa