Elevhälsa

Elevhälsan på Celsiusskolan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. På så vis stödjer elevhälsan elevens utveckling mot utbildningens mål. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt för alla elever.

dans på celsiusCelsiusskolans elevhälsa består av två kuratorer, två skolsköterskor, en skolpsykolog, tre specialpedagoger samt två studie-och yrkesvägledare (SYV). Rektor är ytterst ansvarig för elevhälsoarbetet men det dagliga arbetet är delegerat till och leds av programrektorerna.

Elevhälsoteamet finns som stöd för dig som är elev. Det går bra att ringa, mejla eller skicka sms om du har frågor.

Andersson Märta

Studie-och yrkesvägledare EK, FS

Bogelid Camilla

Kurator SAM, NA

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare SAM, NA

Ekholm Katinka

Skolsköterska EK, HA/FS

Eriksson Melki Stina

Specialpedagog

HagmanJenni

Skolpsykolog

Jonsson Karin

Specialpedagog

Krönström Marie

Skolsköterska NA, SAM

Lundahl Sara

Elevcoach

Nordgren Anna

Speciallärare

Zettermark Emanuel

kurator HA/FS, EK

Christiernin Lisa

Studie- och yrkesvägledare EK, HA /FS
Uppdaterad: