Talböcker

Talböcker är inlästa böcker för de som har svårt för att läsa vanliga böcker. De ska inte förväxlas med ljudböcker som är till för alla. Två appar för talböcker används på skolan: Legimus för skönlitteratur och Inläsningstjänst för läromedel.

Legimus

Vem får låna talböcker i Legimus? 

För att kunna lyssna på talböckerna behöver du ladda ner appen Legimus.
Legimus ger tillgång till inlästa romaner på svenska och engelska.

Om du är över 18 gäller det här avtalet för att kunna teckna ett Legimuskonto.

Om du är under 18 gäller det här avtalet. Vi behöver då även vårdnadshavarens uppgifter.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst är en app för inlästa läromedel. Du hittar den genom Skolportalen i Skolon om du lagt till den som verktyg där. Inlästa läromedel heter verktyget i Skolon.

Kom in till oss i biblioteket så hjälper vi dig komma igång!

Uppdaterad: