Fjärrundervisningen fortsätter v 45-51 även för åk 1

Celsiusskolan fortsätter bedriva viss del av undervisningen på distans, men med ett nytt rullande schema.

Smittoläget för Covid -19 i Uppsala är nu sådant att gymnasiechef Christine Kastner tagit beslut om att Celsiusskolan och de andra stora kommunala gymnasieskolorna - Katedral, Lundellska och Rosendalsgymnasiet fortsätter att kombinera undervisning på plats i skolan med undervisning via distans även perioden efter novemberlovet.

På Celsiusskolan ändrar vi nu en aning i upplägget av distansveckorna. Alla elever kommer att tillbringa mer tid på skolan än hemma. Även åk 1 kommer nu att ha viss undervisning via distans, med start v 46.

Så här fördelar vi distansundervisning över årskurserna v 45-51: 

v 45: årskurs två på distans

v 46: årskurs ett på distans

v 47: årskurs tre på distans

v 48: årskurs två på distans

v 49: årskurs ett på distans

v 50: årskurs tre på distans

v 51: årskurs två på distans

Våra idrottsutbildningar RIG, NIU, LIU, kursen ensemble och studiecoachningen är undantagna distansupplägget och fortsätter som vanligt alla veckor under perioden. SPRINT läser också heltid på skolan.  

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och håller avstånd, tvättar händer, och stannar hemma när vi har minsta symtom. Elever och medarbetare som känner av symtom på Covid- 19 ska testa sig. Om någon i hushållet insjuknar och bekräftas vara smittad av Covid- 19 ska du stanna hemma. 

16 oktober 2020