Frånvaro

Vi använder IT-plattformen Skola 24 för hantering av närvaro, frånvaro, och personliga scheman.

Du som är vårdnadshavare loggar in på Skola24 med  hjälp av ditt Bank-id. Där klickar du på ikonen för Skola 24 för att komma till frånvaroanmälan. Om du saknar Bank-id tar du kontakt med någon av våra skoladministratörer så hjälper de dig att lägga in din e-post så att du sedan kan logga in här

Skola 24 finns också att ladda ner som app till mobilen. 

Här (PDF, 1 MB)finns en lathund som beskriver de olika stegen vid inloggning och frånvaroanmälan. 

Det går också att göra en frånvaroanmälan för hel dag på telefon: 0515-777 601. 

Om du måste lämna skolan under skoldagen på grund av sjukdom eller annan giltig orsak, ska du anmäla detta.

Om du har frånvaro mer än några timmar och inte av engångskaraktär behöver du söka upp din mentor och förklara din frånvaro. Annars riskerar du att få hem en CSN-varning eller att din frånvaro rapporteras till CSN som skolk. Det gäller oavsett om frånvaron är anmäld eller ej.

Om en CSN-varning behöver utfärdas så meddelas din vårdnadshavare även om du har fyllt 18 år. Om programrektor skickar varning meddelas också mentor, som sedan noggrant bevakar frånvaron.

Om frånvaron förblir hög kan programrektor ta beslut om att meddela frånvaron till CSN. Det är sedan CSN som beslutar om studiebidraget ska dras in eller inte. 

Information på CSNs webbplats 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Frånvaro