Frånvaro

Vi använder IT-plattformen Dexter för hantering av närvaro, frånvaro, individuella val och individuella studieplaner.

Alla elever, vårdnadshavare och personal ska ha ett användarkonto i Dexter. Om du saknar Dexterkonto kontakta receptionen eller gör följande:

  • klicka på länken till Dexter
  • i rutan Genvägar ska du ändra under verksamhet så att det står "Gymnasiet"
  • klicka därefter på Glömt lösenord
  • följ sedan anvisningarna

Frånvaroanmälan

Du som har ett registrerat användarkonto i Dexter gör din frånvaroanmälan i systemet. 

Det går också att göra en frånvaroanmälan på telefon: 018-727 70 70. 

Om du måste lämna skolan under skoldagen på grund av sjukdom eller annan giltig orsak, ska du anmäla detta.

Om du har frånvaro mer än några timmar och inte av engångskaraktär behöver du söka upp din mentor och förklara din frånvaro. Annars riskerar du att få hem en CSN-varning eller att din frånvaro rapporteras till CSN som skolk. Det gäller oavsett om frånvaron är anmäld eller ej.

Om en CSN-varning behöver utfärdas så meddelas din vårdnadshavare även om du har fyllt 18 år. Om programrektor skickar varning meddelas också mentor, som sedan noggrant bevakar frånvaron.

Om frånvaron förblir hög kan programrektor ta beslut om att meddela frånvaron till CSN. Det är sedan CSN som beslutar om studiebidraget ska dras in eller inte. 

Information på CSNs webbplats 

Uppdaterad: