Samhällsvetenskapsprogrammet

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du studerar människan och hennes agerande som individ och samhällsmedborgare. Du reflekterar över viktiga frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, och miljö ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

medialektion

Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och ger dig en bra grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola.Vi erbjuder två inriktningar:

Samhällsvetenskaplig inriktning

Är du intresserad av det som händer i Sverige och i världen och vill förstå sammanhangen? Då är den samhällsvetenskapliga inriktningen ett bra val. Här fördjupar du dig i olika samhällsvetenskapliga frågor och lär dig på så sätt att förstå och förklara världen och identifiera dina egna möjligheter att förändra den. Under utbildningen lägger vi stor vikt vid att utveckla din förmåga att granska, analysera och argumentera i både tal och skrift

Inriktning media

Här läser du förutom traditionella samhällsvetenskapliga kurser även ämnen som Medieproduktion och Journalistik, reklam och information. Du lär dig att kritiskt granska och analysera medierna och deras roll i samhället. Reklambudskap analyseras och du lär dig att ta fram olika medieprodukter som till exempel reklamfilmer och informationskampanjer, kortfilmer, och radioinslag. Du lär dig hur redaktionellt arbete på en tidning går till när ni tillsammans producerar en skoltidning.

programstruktur SAM.pdf (PDF, 649 KB)

Här hittar du poängplaner som beskriver hur vi fördelar kurserna över årskurserna.

 Information och frågor

Har du frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet kan du kontakta Susanne Borg, studie- och yrkesvägledare, eller Rikard Nolgren, programrektor.

Susanne Borg

Studie- och yrkesvägledare EK, SA

Rikard Nolgren

Programrektor SA
Uppdaterad: