Samhällsvetenskapsprogrammet

På Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du studerar människan och hennes agerande som individ och samhällsmedborgare. Du reflekterar över viktiga frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, och miljö ur ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska aspekter.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och ger dig en bra grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola.Vi erbjuder två inriktningar:

Samhällsvetenskaplig inriktning

Är du intresserad av det som händer i Sverige och i världen och vill förstå sammanhangen? Då är den samhällsvetenskapliga inriktningen ett bra val. Här fördjupar du dig i olika samhällsvetenskapliga frågor och lär dig på så sätt att förstå och förklara världen och identifiera dina egna möjligheter att förändra den. Under utbildningen lägger vi stor vikt vid att utveckla din förmåga att granska, analysera och argumentera i både tal och skrift

Inriktning media

Här läser du förutom traditionella samhällsvetenskapliga kurser även ämnen som medieproduktion och journalistik, reklam och information. Du lär dig att kritiskt granska och analysera medierna och deras roll i samhället. Reklambudskap analyseras och du lär dig att ta fram olika medieprodukter som till exempel reklamfilmer och informationskampanjer, kortfilmer, och radioinslag. Du lär dig hur redaktionellt arbete på en tidning går till när ni tillsammans producerar en skoltidning.

  

Nelly Vallén Samhällsprogrammet, Mediainriktningen, LIU Innebandy

”När jag bestämde mig för Samhällsprogrammet visste jag inte riktigt vad jag skulle bli. Jag tänkte i första hand att det var bra att välja ett brett program där jag kunde jobba med vad som helst i framtiden. De år jag nu har gått på Celsius har gett mig ett tydligare fokus och hjälpt mig att hitta vägar vidare. Nu vet jag att jag vill plugga när jag har tagit studenten.

Jag valde inriktningen SAMMEDIA och är supernöjd med det valet. Jag får tänka kreativt, göra egna val och ta ansvar för dem, och vår medialärare anpassar undervisningen efter oss elever."  Nelly berättar mer här 

 

Sebastian Eriksson Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediainriktningen,  NIU Friidrott

"En anledning till att jag trivs så bra med Samhällsprogrammet är mina lärare. De är såklart kompetenta och har den kunskap som krävs, men de är också personliga och lätta att tycka om. De gör undervisningen bra och rolig och anpassar efter elevernas behov.

Jag gillar också att vi har bra samarbeten över klassgränserna när vi jobbar med mediaämnen. Vi gör till exempel en skoltidning, och den gör vi verkligen tillsammans, oavsett vilken klass eller grupp vi tillhör."   Sebastian berättar mer här

 

 

 FAQ – vanliga frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet

Vad gör Celsius till en bra skola?

Det finns utbildade behöriga lärare i alla ämnen. Det är en god stämning på skolan och lärarna arbetar tillsammans. Vi har ett skolbibliotek i toppklass. Elevhälsan fungerar mycket bra och elevhälsoteamet arbetar nära lärarna.

Vad är största skillnaderna mellan högstadiet och att börja på Samhällsprogrammet?

Ämnena känner man igen, men man förväntas arbeta i snabbare takt i klassrummet. Dessutom behöver man ta ett större eget ansvar och att klara av att planera sin tid för balans mellan skolarbetet - idrotten i skolan - idrotten hemma – fritiden.

Är det mycket prov på Samhällsprogrammet?

Examinationsmetoderna varieras och programmets lärare försöker arbeta ämnesöverskridande så att en examination ger resultat i flera kurser. I övrigt noteras examinationerna i ett schema för att sprida arbetsbördan.

Är det mycket självstudier?

Normalt är alla lektioner lärarledda och eleverna förutsätts göra det mesta arbetet under lektionstid.

FAQ- fortsätter här - klicka för fler frågor och svar. 

På sidan programstruktur SAM.pdf (PDF, 821 KB) har vi samlat en övergripande beskrivning över Samhällsprogrammets ingående kurser, inriktningar och profiler. 

 Här hittar du poängplaner som beskriver hur vi fördelar kurserna över årskurserna.

 

Har du frågor vi inte besvarat?

Har du frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet kan du kontakta Susanne Borg, studie- och yrkesvägledare, eller Kim Broo programrektor.

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare SAM, NA

Broo Kim

Programrektor SA
Uppdaterad:

Andra sidor under: Samhällsvetenskapsprogrammet