Information om nya IT- system

Vid läsårsstart byter vi de datasystem som används för att hantera information om elevers frånvaro, personliga schema och studieplaner.

Närvaro och frånvaro anmäls numera i Skola 24, genom Uppsala kommuns skolportal. Där kan man också knappa in sitt eller sitt barns personnummer och få fram ett personligt schema. Mer utförlig information om frånvaroanmälan och inloggning i systemen finns här.

Studieplaner hittar ni numera i ISTA, det systemet tar ni er också till via Uppsala kommuns skolportal.

21 augusti 2020