Information om nya IT- system

Vid läsårsstart byter vi de datasystem som används för att hantera information om elevers frånvaro, personliga schema och studieplaner.

Närvaro och frånvaro anmäls numera i Skola 24, genom Uppsala kommuns skolportal. Där kan man också knappa in elevens personnummer och få fram ett personligt schema. Mer utförlig information om frånvaroanmälan och inloggning i systemen finns här.

Studieplaner hittar ni numera i ISTA, det systemet tar ni er också till via Uppsala kommuns skolportal.

Skolportalen kan också användas som startsida för inloggning till ITS'Learning, vår lärplattform.

För alla dessa system använder du ditt digitala bank-ID när du loggar in. 

21 augusti 2020