Konståkning - LIU och NIU

På Celsiusskolan erbjuds konståkningsinriktningen som både NIU och LIU. Beroende på om du är en del av NIU eller LIU ser upplägget olika ut.

Utveckling och stöttningKonståkning_HT20.jpg

NIU konståkning arbetar kontinuerligt för att utvecklas. Utvärdering och analys är en ständigt pågående process, och för att förbättras används olika verktyg. RFs årliga enkät fungerar som den stora avstämningen och ligger till grund för verksamhetsplanen. Utöver denna enkät görs kontinuerliga avstämningar med elever och tränare för att göra mindre förändringar i verksamheten, rutiner och utvärderingar för att utveckla NIU-verksamheten.

Träningen

LIU har en lektion isträning i veckan på torsdagar och en lektion markträning på måndagar med UP-tränare (tillsammans med NIU-elever på UP).

Eleverna på NIU har totalt fem tim träning per vecka under skoltid (en tim/dag på morgonen). 

Anki Niklasson leder träningen på isen totalt tre dagar i veckan (tisdagar, torsdagar och fredagar) på Gränby ishall. NIU-eleverna har även tillgång till UAKKs föreningsträning på kvällstid. Anki är heltidsanställd i UAKK och får på så sätt en holistisk inblick i elevernas utveckling.

En dag i veckan (måndagar) har eleverna markträning på träningsanläggningen Utveckling och prestationscentret UP i Uppsala tillsammans med en utbildat UP-instruktör. Anki Niklasson diskuterar med instruktören vad eleverna behöver fokusera på. Det utförs även fystester.

En dag i veckan (onsdagar) har eleverna dansträning på Uppsala Dansakademi. Dansintruktören och Anki har en nära kommunikation om upplägget.

Huvudtränare Anki Niklasson är 4B utbildad instruktör samt leg sjukgymnast i botten med specialutbildning inom idrottsmedicin. 

Lektionstid LIU

Måndag kl. 08.00-09.30 / UP

Torsdag kl. 08.00-09.30 / Isträning

Lektionstid NIU

Måndag kl. 08.00-09.30 / UP

Tisdag kl. 08.00-09.00 / Isträning

Onsdag kl. 08.00-09.30 - Dansträning

              kl.15:30-16:30 / Tränings- och tävlingslära 1 (NIU åk.1)

Torsdag kl. 08.00-09.30 / Isträning

Fredag kl. 08.45-09.30 / Isträning

Ansökan LIU - öppnar 15 sep

Senast 15 februari varje år vill vi ha in din ansökan. Ansökan hittar du här. Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.
Ansökan till LIU öppnas igen under omvalsperioden 1-15 maj 2024.

Ansökan NIU - öppnar 15 sep

Ansökan till NIU sker varje år senast 1 december. Ansökan är stängd.
Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Behörighet/Urval

Vi följer urvalsprincipen enligt gymnasieförordningen. Och det betyder att företräde mellan sökande bestäms utifrån ett meritvärde av betygsvärdena.

 

Kontakt

Anki Niklassson

ann-catrine.nicklasson@skola.uppsala.se

 

Uppdaterad: