Ekonomiprogrammet

På Ekonomiprogrammet EK får du inblick i hur man startar och driver företag och lär dig om olika ekonomiska förhållanden i samhället. Är du nyfiken på företags och privatpersoners juridiska och etiska ansvar? Då är Ekonomiprogrammet på Celsiusskolan rätt val för dig.

 

Vi ger dig en kvalificerad ekonomiutbildning, en god grund för fortsatta studier i ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap.

Juridisk inriktning

De juridiska ämnena ger förståelse för vilken betydelse lagar har i ett demokratiskt samhälle. Du lär dig hur det svenska rättsväsendet fungerar, och vilka lagar och regler som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig att upprätta juridiska dokument och att använda juridiska begrepp. Du får också kunskap om hur människor tänker och handlar.

Undervisningen sker

Undervisningen sker genom en blandning av lärarledda genomgångar och problemlösning i grupp eller enskilt. Du tolkar lagtexter utifrån konkreta situationer för att göra lagen konkret och begriplig. I redovisningar och klassrumsdiskussioner tränar du på att argumentera och redovisa inför andra, vilket är viktiga kunskaper för den som vill studera och praktisera juridik.  

Ekonomisk inriktning

De ekonomiska ämnena syftar till att utveckla elevernas förståelse för företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå samt deras ansvar för bland annat hållbar utveckling. Vi utgår från företagens perspektiv och utvecklar tillsammans med kursen entreprenörskap och företagande kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Vi samarbetar här med Ung Företagsamhet. Vi erbjuder även ett antal fördjupningskurser inom ekonomi. 

Undervisningen sker

Undervisningen sker genom en blandning av lärarledda genomgångar och problemlösning i grupp eller enskilt. Undervisningen knyter an till omvärlden genom studiebesök, föreläsare och praktik. Du genomför till exempel uppgifter inom marknadsföring och ledarskap. Dessutom lär du dig använda olika datorprogram som används i arbetslivet.

 

Elin Skaränger Littmarck, ekonomiprogrammet, ekonomisk inriktning

”Ekonomiprogrammet innehåller lite av allt, och  det passar  mig att det är inte så begränsat. Jag  har inte riktigt bestämt mig för vad jag ska göra  när jag tar studenten, men eftersom utbildningen  är så bred har jag massor av möjligheter.  

Det roligaste vi har gjort under gymnasietiden är  att driva ett UF- företag. Mitt företag; Stjärnleken  UF, tar fram en kortlek i samarbete med SIRIUS.  Kortleken är tänkt som ett samlarobjekt med  bilder på A-laget och på juniorer." 

Elin berättar mer här

 

Emil Lindblom ekonomiprogrammet, ekonomisk inriktning, NIU Innebandy

”Ekonomiprogrammet passar mig som person. Jag gillar de ekonomiska ämnena för det vi lär oss där är bra att kunna i arbetslivet eller om vi pluggar vidare. När jag började ettan var jag inte helt säker på vad jag ville göra i framtiden, men nu vet jag att jag vill plugga till civilekonom.

Ekonomiprogrammet är ett ganska tufft program, men lärarna gör det roligt och lätt. Det mesta jobbet gör vi på lektionstid så jag klarar mig bra utan att plugga alltför mycket hemma. Både lärare och tränare är bra på att anpassa sig efter våra förutsättningar. Om vi har mycket i skolan kan vi skippa någon träning, och om vi har mycket med idrotten kan lärarna sålla i vilka uppgifter vi behöver göra."  Emil berättar mer här

 

 På sidan programstruktur EK (PDF, 809 KB) har vi samlat en övergripande beskrivning av Ekonomiprogrammets ingående kurser, inriktningar och profiler. 

 

Här hittar du poängplaner som beskriver hur vi fördelar kurserna över årskurserna.

 

FAQ - Vanliga frågor om Ekonomiprogrammet

1.      Varför ska jag välja EK på Celsius? 
De flesta väljer ekonomiprogrammet på Celsiusskolan för att de är intresserade av hur man startar och driver företag samt lär sig om företags och privatpersoners juridiska och etiska ansvar. Man vill också ha alla dörrar öppna när det kommer till fortsatta studier. Många väljer också Celsius för att det går att kombinera skola och en idrottssatsning. Den härliga stämningen på skolan och engagerade lärare är också en bidragande anledning till att elever väljer att läsa ekonomiprogrammet på Celsiusskolan.

2.      Hur är stämningen i ekonomiklasserna? 
Lättsam och motiverande. Många säger att det är kul att gå i samma klass som likasinnade. Det är så klart många idrottselever i klasserna och de är vana att jobba mot uppställda mål och att hjälpa varandra som ett lag.

3.      Vilka inriktningar finns det på EK-programmet?
EK-inriktning med fokus på fördjupningskurser inom ekonomi och företagande.
JUR-inriktning med fokus på kurser inom affärsjuridik och privatjuridik.

FAQ fortsätter här - klicka för fler frågor och svar. 

Har du frågor vi inte besvarat?

Vill du veta mer om Ekonomiprogrammet kan du kontakta Dene Ali, studie- och yrkesvägledare, eller Emma Edbom-Sjöö, programrektor.

Ali Déne

Studie-och yrkesvägledare EK, HA/FS

Edbom Sjöö Emma

Programrektor EK
Uppdaterad:

Andra sidor under: Ekonomiprogrammet