Ekonomiprogrammet

På ekonomiprogrammet EK får du inblick i hur man startar och driver företag och lär dig om olika ekonomiska förhållanden i samhället.

Är du nyfiken på företags och privatpersoners juridiska och etiska ansvar? Då är ekonomiprogrammet på Celsiusskolan rätt val för dig. Vi ger dig en kvalificerad ekonomiutbildning, en god grund för fortsatta studier i ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap.

Juridisk inriktning

De juridiska ämnena ger förståelse för vilken betydelse lagar har i ett demokratiskt samhälle. Du lär dig hur det svenska rättsväsendet fungerar, och vilka lagar och regler som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig att upprätta juridiska dokument och att använda juridiska begrepp. Du får också kunskap om hur människor tänker och handlar.

Undervisningen sker

Genom en blandning av lärarledda genomgångar och problemlösning i grupp eller enskilt. Du tolkar lagtexter utifrån konkreta situationer för att göra lagen konkret och begriplig. I redovisningar och klassrumsdiskussioner tränar du på att argumentera och redovisa inför andra, vilket är viktiga kunskaper för den som vill studera och praktisera juridik.  

Ekonomisk inriktning

De ekonomiska ämnena syftar till att utveckla elevernas förståelse för företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå samt deras ansvar för bland annat hållbar utveckling. Vi utgår från företagens perspektiv och utvecklar tillsammans med kursen entreprenörskap och företagande kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Vi samarbetar här med Ung Företagsamhet. Vi erbjuder även ett antal fördjupningskurser inom ekonomi. 

Undervisningen sker

Genom en blandning av lärarledda genomgångar och problemlösning i grupp eller enskilt. Undervisningen knyter an till omvärlden genom studiebesök, föreläsare och praktik. Du genomför till exempel uppgifter inom marknadsföring och ledarskap. Dessutom lär du dig använda olika datorprogram som används i arbetslivet.

programstruktur EK (PDF, 828 KB)  

Här hittar du poängplaner som beskriver hur vi fördelar kurserna över årskurserna.

Information och frågor

Vill du veta mer om Ekonomiprogrammet kan du kontakta Susanne Borg, studie- och yrkesvägledare, eller Emma Edbom-Sjöö, programrektor.

Susanne Borg

Studie- och yrkesvägledare EK, SA

Emma Edbom Sjöö

Programrektor EK
Uppdaterad: