Artiklar och tidskrifter

Artiklar i tidningar och tidskrifter är mycket bra källor till ditt skolarbete. Via Celsiusskolans bibliotek har du tillgång till många bra artikeldatabaser.

Biblioteket har också prenumeration på ett 60-tal tidskrifter och 4 dagstidningar.

Artikeldatabaser (finns även på Itslearning)

Logga in via Itslearning.

ArtikelSök. Artikeldatabas för svenska medier.

Ebscohost. Engelskspråkig artikeldatabas. 

Retriever. Artikeldatabas för svenska medier.

 

Artiklar på engelska

Core Vetenskapliga artiklar för nedladdning.

DOAJ. Directory of Open Access Journals.

New York Times. Artikelarkiv från 1981 och framåt.

Findarticles. Engelskspråkig artikelsök.

IPS Inter Press Service. Nyhetsbyrå med tonvikt på Asien, Afrika och Latinamerika. Bevakar särskilt utveckling, miljö, befolkningsfrågor och internationell politik.

Google news. Här kan du söka tidningsartiklar från alla världens hörn.

Newsweek 

Pressreader Läs här om hur du skaffar Pressreader och tillgång till globala dagstidningar.

Scientific american. Artikeldatabas för tidningen med bra sökfunktion.

Science. Vetenskaplig tidskrift. Finns även i biblioteket.

The Futurist. Artiklar om framtidsforskning.

The Guardian. Brittisk dagstidning utan betalvägg.

Time Magazine

 

 

Uppdaterad: