Artiklar och tidskrifter

Artiklar i tidningar och tidskrifter är mycket bra källor till ditt skolarbete. Via Celsiusskolans bibliotek har du tillgång till många bra tidskrifter och artikeldatabaser. För fler databaser, se Digitala lärresurser på Itslearning.

 

För inloggning till  DN, SvD och UNT, kontakta biblioteket.

Artiklar på svenska

Dagens Industri

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet


Upsala Nya Tidning

 

Artiklar på engelska

BBC History In-depth Arkiverat material.

Core Vetenskapliga artiklar för nedladdning.

DOAJ. Directory of Open Access Journals.

New York Times. Artikelarkiv från 1981 och framåt.

Findarticles. Engelskspråkig artikelsök.

IPS Inter Press Service. Nyhetsbyrå med tonvikt på Asien, Afrika och Latinamerika. Bevakar särskilt utveckling, miljö, befolkningsfrågor och internationell politik.

Google news. Här kan du söka tidningsartiklar från alla världens hörn.

Newsweek 

Pressreader Läs här om hur du skaffar Pressreader och tillgång till globala dagstidningar.

Scientific american. Artikeldatabas för tidningen med bra sökfunktion.

Science. Vetenskaplig tidskrift. Finns även i biblioteket.

The Futurist. Artiklar om framtidsforskning.

The Guardian. Brittisk dagstidning utan betalvägg.

Time Magazine Amerikansk veckotidskrift om nyheter, världspolitik och ekonomi.

 

 

Uppdaterad: