Datum för nationella prov

När genomförs de nationella proven?

Här hittar du provdatum för kursprov för gymnasial utbildning.

Skolverkets provdatum för nationella prov i gymnasieskolan: 
Läsåret 2021/2022

Uppdaterad: