Bandy - LIU och NIU

Inom bandyn utbildas du till att bli en bättre bandyspelare. Vi utbildar dig främst i de tekniska och taktiska detaljerna som används på bandyplanen. Den mesta undervisningen sker på isen där man får möjlighet att utvecklas individuellt på områden man vill och behöver förbättra eller förstärka. Perioderna då vi inte har tillgång till is jobbar vi med de olika fysiska momenten som styrka, kondition, rörlighet osv.

Utveckling och stöttning

Träningen anpassas mycket individuellt även om bandy är en lagidrott. Eleven får möjlighet att utvecklas efter mål som man sätter själv. Man skall planera sin träning, genomföra den och sedan ut utvärdera. Under åk 1 är stöttningen kopplat till de valen man gör samt hur man ska gå tillväga större och förhoppningsvis lär man sig på vägen och i slutet av åk 3 har man tillräckligt med kunskaper att styra sin egen process.   

Träningen

Isträningen genomförs i Recoverhallen 3 gånger per vecka. Vi lägger även in fysisk träning i gym för att bibehålla den fysiska statusen även under tävlingssäsong. När det inte är tävlingssäsong prioriteras uppbyggnad och skadeförebyggande träning, det genomförs på olika ställen som anpassas efter aktiviteten.   Träningarna leds av Olle Gabrielsson och Arvid Tapper.

Lektionstid (schemalogga för läsåret 23/24)

Måndag kl. 08.00-09.30 - Gym Every Sportcenter (LIU och NIU)

Onsdag kl. 08.00-09.30 - Ispass (LIU och NIU)

              kl.15:30-16:30 / Tränings- och tävlingslära 1 (NIU åk.1)

Fredag kl. 08.00-09.30 - Ispass (NIU)

Nyhet

LIU och NIU Bandy finns också på Ellen Fries. Klicka här för att se vilka program som erbjuds för LIU respektive NIU.

Ansökan LIU - öppnar 15 feb

Senast 15 februari varje år vill vi ha in din ansökan. Ansökan till Celsiusskolan och Ellen Fries hittar du här. Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras. Ansökan till LIU öppnas igen under omvalsperioden 1-15 maj 2024.

Ansökan NIU - öppnar 1 sep

Ansökan till NIU sker varje år senast 1 december och görs via specialidrottsförbundet. Ansökan är stängd.
Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

 

Behörighet/Urval

Vi följer urvalsprincipen enligt gymnasieförordningen. Och det betyder att företräde mellan sökande bestäms utifrån ett meritvärde av betygsvärdena.

Kontakt

Olle Gabrielsson

hans-olle-sigurd.gabrielsson@skola.uppsala.se 

Uppdaterad: