Studie- och yrkesvägledning

Vi som studie- och yrkesvägledare finns till för eleverna. Vi ger information om program- och kursval, vidare studier och arbetsmarknad.

Till oss kan eleverna komma med frågor som rör deras skolgång och framtid. Vi vägleder eleven för att denne ska kunna göra väl underbyggda val inför framtiden och för att eleven ska känna sig redo och motiverad för det som kommer efter gymnasietiden.


Vi har ett nära samarbete med skolans rektor, lärare och mentorer samtidigt som vi ingår i elevhälsoteamet för att på bästa sätt kunna hjälpa och underlätta för eleverna på skolan.

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare EK, SA

Christiernin Lisa

Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA, NA
Uppdaterad: