Studie- och yrkesvägledning

Vi som studie- och yrkesvägledare finns till för eleverna. Vi ger information om program- och kursval, vidare studier och arbetsmarknad.

Till oss kan eleverna komma med frågor som rör deras skolgång och framtid. Vi vägleder eleven för att denne ska kunna göra väl underbyggda val inför framtiden och för att eleven ska känna sig redo och motiverad för det som kommer efter gymnasietiden.


Vi har ett nära samarbete med skolans rektor, lärare och mentorer samtidigt som vi ingår i elevhälsoteamet för att på bästa sätt kunna hjälpa och underlätta för eleverna på skolan.

 

FAQ - Vanliga övergripande frågor om att studera på gymnasiet

Vilka program går att kombinera med idrott?

Det går att välja specialidrott på alla program på Celsiusskolan.

Kan man få full meritpoäng om man har idrott?

På de högskoleförberedande programmen finns det möjlighet att utöka sin studieplan med meritgivande kurser om det behövs. Man kan då komma upp i full meritpoäng.    

Hur är gymnasieutbildningen uppbyggd?

Gymnasieutbildningen består av kurser. Kursernas storlek benämns med poäng som grovt räknat kan översättas till timmar. Kurserna kan vara mellan 50-200 poäng (timmar), det allra vanligaste är att kurserna är 100 poäng. För att få en examen ska man ha läst 2500 poäng. 

Varje läsår börjar och slutar nya kurser och betyg sätts för varje kurs. Till skillnad från grundskolan där slutbetyget i nian är det som är viktigt, är det alltså viktigt hela tiden under gymnasieutbildningen.

Hur fungerar betygssystemet i gymnasiet?

Utbildningen består av kurser där de flesta läses över ett läsår. Man får betyg i varje enskild kurs (F-A). När man läst alla kurser och fått sin examen räknas ett betygssnitt ut. Det är sedan den siffran - meritvärdet - som används när man söker till universitet/högskola. 

Vad behövs för att få ut en examen?

En gymnasieutbildning innehåller oftast kurser om 2500 poäng. För att få ut examen behöver 2250 av dessa poäng vara betygssatta med lägst betyget E. Dessutom är vissa kurser öronmärkta, och i de måste du ha minst E för att få ut en examen.  

Från HT 2023 kommer FS precis som samtliga yrkesförberedande program att utökas från 2500 till 2800 poäng. Detta för att programmet i sin grundutformning ska ge högskolebehörighet. Eftersom kravet för examen fortfarande kommer att vara 2500 poäng blir det i stället möjligt att välja bort de kurser som krävs för högskolebehörighet om man inte vill läsa dem. 

Vad menas med att läsa en utökad kurs?

Det innebär att eleven läser fler kurser än vad som krävs för en examen, dvs mer än 2500 kurspoäng.

Får man betyg i sin idrott?

Ja. RIG/NIU elever får betyg i fyra specialidrottskurser. LIU elever får betyg i två specialidrottskurser.

Hur många elever läser någon av idrottsprofilerna respektive allmän profil? 

46% av eleverna läser RIG eller NIU

35% av eleverna läser LIU

19% av eleverna läser allmän profil

Hur stora är klasserna?

Alla klasser på de högskoleförberedande programmen har 32 elever. Klasserna på FS/handelsprogrammet är i nuläget något mindre.

Går man i samma klass alla år?

Ja, man tillhör samma klass i tre år. Man kan dock ha undervisning i andra grupper beroende på vilka val av inriktning, individuellt val och språk man gör.

När börjar skoldagen?

Det beror på om du har idrottsprofil eller inte. Generellt startar skollektionerna kl.10 30 varje dag eftersom morgnarna ägnas åt idrottskurser för våra idrottselever. Du får räkna med att gå till kl.16.30 tre dagar i veckan.

Får man ledigt för tävlingar/matcher?

Elever får vara borta från skolan för att delta i tävlingar som ingår i deras idrottsliga utbildning. Sedan måste man själv ta igen det man missat när man varit borta.

Hur ser ni till att elever har all information de behöver för att följa med i undervisningen när de är på träningsläger eller match?

Vi samlar allt lektionsmaterial, länkar, planeringar, information och uppföljning av resultat på examinationer i lärplattformen It’s Learning. Vår provkalender ligger också i It’s Learning. I lärplattformen finns också en meddelandefunktion som används för kommunikation med eleverna.

Har man praktik?

Eleverna på FS/handelsprogrammet har 15 veckors praktik fördelat under tre år. Ekonomieleverna har en veckas praktik i åk två.

Vad erbjuder ni för pedagogiskt stöd?

Tre förmiddagar/vecka har vi vad vi kallar för studiecoaching i biblioteket. Då finns lärare och specialpedagoger på plats för att hjälpa till med ämnesspecifika problem, men också med planering och prioritering. Alla kan gå hit och få hjälp, det krävs ingen föranmälan.

Vi har tre specialpedagoger som gör enskilda insatser vid behov.

Kan man ha UF på Samhällsprogrammet?

Ung Företagsamhet erbjuds som en valbar kurs i årskurs tre.

Är elevkåren aktiv?

Vi har en superaktiv elevkår! De anordnar trivselaktiviteter för att eleverna ska ha roligt på skoltid. Det kan handla om tävlingar, temadagar, och den årliga Bataljen mot Rosendal.

Lagas maten på skolan?

All mat lagas i skolans kök. Det finns alltid två rätter att välja på, varav en är vegetarisk. Varmrätterna kompletteras av en innehållsrik salladsbuffé, färskt bröd och olika röror.

Vad menas med ensemblen, är det en kurs?

De elever som är intresserade av att sjunga och/eller spela musik kan välja att läsa en kurs som heter ensemble. De träffas då två gånger/v under hela studietiden och får betyg i kursen som omfattar 200 poäng. 

Har du frågor vi inte besvarat? 

Ta då kontakt med någon av de två studievägledare som arbetar på Celsiusskolan. 

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare SAM, NA

Ali Déne

Studie-och yrkesvägledare EK, HA/FS
Uppdaterad: