Våra lokaler

Celsiusskolans strama tegelbyggnader byggdes hösten 1967 med kringbyggda innergårdar utformade i samarbete med konstnären Olle Baertling.

Därefter har lokalerna genomgått omfattande om- och tillbyggnader. Mest synligt i kvarteret är det tillbyggda skolbiblioteket. Skolans idrottshall och tillagningskök har byggts till för nya krav. Utemiljön har fått en parkliknande utformning.

Förändringarna bör upplevas från insidan. Här märks en allmän uppfräschning av ytskikt, en ökad tillgänglighet och moderna speciallokaler för undervisning i naturorienterande och estetiska ämnen. Eleverna har tillgång till fritidslokal, elevkafeteria, tidskrifts- och läsesalar.

Skolans lokalkarta

Behöver du hjälp att hitta till rätt lektionssal, till expeditionen eller till aulan? Här är Celsiusskolans lokalkarta.
Hämta lokalkarta (PDF, 93 KB)

Biblioteket (PDF, 76 KB)

Celsiusskolan har ett stort bibliotek där du kan sitta och studera eller låna böcker för skolarbete eller fritidsläsning. Här erbjuds även studiecoaching av lärare, specialpedagoger och bibliotekarier.
Biblioteket

Träningslokaler

Celsiusskolans idrottsliga kurser organiseras av Upplands Idrottsförbund. Det är Upplands Idrottsförbund tillsammans med respektive idrott som väljer träningslokaler och säkerställer att de håller god kvalitet.

Om du har frågor som rör Celsiusskolans lokaler, kontakta gärna vaktmästare Håkan Germundsson.

Germundsson Håkan

Vaktmästare

Christer Samuelsson

Vaktmästare
Uppdaterad: