Bibliotekets mål

Celsiusskolans elever ska få läs- och informationskompetens. Det är bibliotekets mål.

Läskompetens innebär att

 • skaffa sig textförståelse och utveckla sin språkliga förmåga.
 • känna till och använda skiftande lässtrategier för olika typer av texter.
 • ha en positiv inställning till läsning.
 • förstå vad läsning kan användas till och varför man läser. 

Informationskompetens innebär att

 • självständigt klara processen att söka, finna och använda relevanta böcker och känna till de viktigaste referensböckerna.
 • känna till och kunna använda olika artikeldatabaser för att självständigt klara processen att söka, finna och använda relevanta tidnings- och tidskriftsartiklar.
 • kunna använda Internet och självständigt klara processen att söka, finna och använda relevant information, samt vara medveten om olika sökstrategier.
 • tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt till information, det vill säga att alltid kritiskt granska, värdera och sovra.

Bibliotekets uppgift är att

 • förbättra sin undervisning genom att utveckla samarbete med lärare och integrera informationskompetens i den befintliga undervisningen.
 • erbjuda elever och personal en trygg och trivsam studiemiljö.
 • ge elever med särskilt behov av stöd de resurser som krävs.
 • uppmuntra läsfrämjande åtgärder.
 • tillhandahålla ett aktuellt och varierat utbud av faktaböcker och skönlitteratur.

 

Skolbiblioteksplan för Uppsala kommun. (PDF, 2 MB)

 

Uppdaterad: