Den 1 november ändras rekommendationerna kring covid-19

Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Covid-19 – detta gäller från 1 november

Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Det är Folkhälsomyndigheten som tar fram rekommendationerna och syftet är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Rekommendationerna ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

En viktig del i att bekämpa smittspridningen är att vaccinera dig mot covid-19. Sedan en månad tillbaka vaccineras alla som är 12 år och äldre.

Rekommendationer för…
• Barn som inte börjat skolan.
• Barn, unga och vuxna som är fullvaccinerade.
• Du som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Du behöver som regel inte testa dig för covid-19.

Du som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och
fritidsaktiviteter när du varit feberfria ett dygn och känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att du behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Rekommendationer för…
• Barn från och med förskoleklass (från cirka 6 år), ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade och som inte har haft bekräftad covid-19 det
senaste halvåret.

Stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Du bör testa dig för covid-19 så snart som möjligt.

Du som är ovaccinerad och har testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, fritidsaktiviteter och arbete om du har varit feberfri ett dygn och känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att du behöver vara hemma ett par dagar upp till en vecka.

Detta gäller vid resa
Ovaccinerade personer rekommenderas fortsatt testning efter resa till land utanför Norden, även om de inte har några symtom. De som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret samt barn under sex års ålder undantas.

Ta ansvar och ha omdöme
Du gör själv en bedömning av när du är tillräckligt frisk för att återgå till  skola, fritidsaktiviteter och arbete.

Vaccinationen mot covid-19 fortsätter
Sedan några veckor tillbaka får 12–15-åringar vaccinera sig och vaccinationen av elever inom gymnasiet fortsätter. Vaccinet ger ett bra skydd mot covid-19 och är säkert för barn och vuxna. Vaccinet är gratis.

Boka tid på 1177

För att vaccinet ska fungera behöver du ta två doser. Det ska gå ungefär fyra veckor mellan doserna. Du bokar tid för vaccination på 1177. Det går också att ringa 018-617 35 00 för att boka tid.

Läs mer på 1177: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Mer information
Du hittar alltid uppdaterad och relevant information på Folkhälsomyndighetens
webbplats – det här gäller från den 1 november.
På uppsala.se finns information om covid-19 i Uppsala kommuns gymnasieskolor.

1 november 2021