Elevhälsoteam

Bogelid Camilla

Kurator för EK, NA, SAM

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare EK, SA

Christiernin Lisa

Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA, NA

Ekholm Katinka

Skolsköterska EK, SA

Gertz Jenni

Skolpsykolog

Granlöf Olga

Kurator för HA, SPRINT, NA

Krönström Marie

Skolsköterska NA, HA, SPRINT

Liström Yvonne

Speciallärare

Lundahl Sara

Fritidsledare

Nordgren Anna

Speciallärare

Nordström Kerstin

Specialpedagog

Tegemo Jessica

tjänstledig
Uppdaterad: