Elevhälsoteam

Ulrica Björklund

Skolsköterska EK, SA

Camilla Bogelid

Kurator för EK, NA, SAM

Susanne Borg

Studie- och yrkesvägledare EK, NA, SA

Marie Krönström

Skolsköterska NA, HA, SPRINT

Lisa Christiernin

Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA, IMYRKHA

Yvonne Liström

Speciallärare

Sara Lundahl

Fritidsledare

Anna Nordgren

Speciallärare

Kerstin Nordström

Specialpedagog

Elisabeth Pettersson

Skolpsykolog

Jessica Tegemo

Kurator för SPRINT, HA, IMYRKHA
Uppdaterad: