Elevhälsoteam

Björklund Ulrica

Skolsköterska EK, SA

Bogelid Camilla

Kurator för EK, NA, SAM

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare EK, SA

Krönström Marie

Skolsköterska NA, HA, SPRINT

Christiernin Lisa

Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA, NA

Gertz Jenni

Skolpsykolog

Liström Yvonne

Speciallärare

Lundahl Sara

Fritidsledare

Nordgren Anna

Speciallärare

Nordström Kerstin

Specialpedagog

Tegemo Jessica

Kurator för SPRINT, HA
Uppdaterad: