Elevhälsoteam

Bogelid Camilla

Kurator för EK, HA

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare NA, SA

Christiernin Lisa

Studie- och yrkesvägledare EK, HA

Ekholm Katinka

Skolsköterska EK, HA

Gertz Jenni

Skolpsykolog

Granlöf Olga

Kurator för SAM, NA

Krönström Marie

Skolsköterska NA, SAM

Liström Yvonne

Speciallärare

Lundahl Sara

Fritidsledare

Nordgren Anna

Speciallärare

Nordström Kerstin

Specialpedagog

Tegemo Jessica

tjänstledig
Uppdaterad: