Elevhälsoteam

Bogelid Camilla

Kurator för EK, HA

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare SAM, NA

Christiernin Lisa

Studie- och yrkesvägledare EK, HA

Ekholm Katinka

Skolsköterska EK, HA

Gertz Jenni

Skolpsykolog

Granlöf Olga

Kurator för SAM, NA

Jonsson Karin

Specialpedagog

Krönström Marie

Skolsköterska NA, SAM

Liström Yvonne

Speciallärare

Lundahl Sara

Fritidsledare

Nordgren Anna

Speciallärare

Tegemo Jessica

tjänstledig
Uppdaterad: