Studievägledning

Celsiusskolan har två studie och yrkesvägledare som hjälper dig att nå dina studie- och yrkesrelaterade mål efter gymnasiet. Det kan gälla till exempel behörigheter, betyg, jämförelsetal, meritkurser för yrken, arbetsmarknaden, funderingar kring programbyte eller avbrott i studierna.

Ali Déne

Studie-och yrkesvägledare EK, HA/FS

Borg Susanne

Studie- och yrkesvägledare SAM, NA
Uppdaterad: