Amerikansk Fotboll - NIU och RIG

På Celsiusskolan i Uppsala finns 3 RIG & 20 NIU-idrotter. Med det är vi störst i Sverige. Det ger skolan resurser att ge dig en markservice som få andra kan erbjuda. Inom vårt nätverk finns idrottsläkare, sjukgymnaster, idrottsfysiologer, idrottspsykologiska rådgivare och idrottsnutritions-rådgivare. Skolan har ett utmärkt samarbete med Uppsala Gymnasieboende där det även finns möjlighet till läxhjälp. Vi har möjligheten att erbjuda dig både RIG och NIU i Amerikansk Fotboll.

NIU

thumbnail_IMG_1848_bild hemsidan.jpg

Utveckling och stöttning

På NIU i Uppsala jobbar vi med en väl anpassad fysträning baserad på senaste forskningsrönen inom träning och amerikansk fotboll samt fysiska kravprofiler för varje position i sporten baserat på omvärldsanalys.

Vi utför årliga (3st) fystester för att dokumentera och utvärdera individuell progression. Alla elever har ett individuellt anpassat träningsprogram med målsättningsnivåer baserade på omvärldsanalys och position.

Träningen

Vi tränar 5 dagar i veckan på morgonen mellan ca 7:15 – 9:30, hela skolåret. Du får möjlighet att bli större, starkare och snabbare! Samtidigt ökar vi din fotbollskunskap då vi går igenom taktik, regler och teknik. Vi tränar på IFU arena och Österängens IP.

Följ oss för mer information på:

Facebook: NIU amerikansk fotboll, Celsiusskolan, Uppsala

Instagram: niufootballcelsius

Ansökan NIU - öppnar 15 sep

Ansökan sker varje år senast 1 december. Ansökan är stängd.

Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Behörighet/Urval

Vi följer urvalsprincipen enligt gymnasieförordningen. Och det betyder att företräde mellan sökande bestäms utifrån ett meritvärde av betygsvärdena.

Kontakt NIU

Johan Sedin

Telefon: 018-726 00 12
Mobil: 0790-660055

johan.sedin@skola.uppsala.se

________________________________________________________________

RIG

Am.fotboll_foto Björn Nordgren_från Andreas.JPG

Foto: Björn Nordgren.

Utveckling och stöttning

RIG amerikansk fotboll har som syfte att skapa sunda elitidrottare på internationell elitnivå. Att representera Sverige i herr/dam och juniorlandslag och leverera på hög nivå är uppdraget.
Vägen dit tas genom klok planering, smarta träningsmetoder och en massa hårt arbete. Examen sker på våren med internationella matcher mot högklassigt motstånd i Europa.

På RIG jobbar vi med en väl anpassad fysträning baserad på senaste forskningsrönen inom träning och amerikansk fotboll samt fysiska kravprofiler för varje position i sporten baserat på amerikanska fotbollens omvärldsanalys.

Vi gör tre stycken årliga fystester för att dokumentera och utvärdera individuell progression. Då får vi ett ingångsvärde på skolåret, ett värde i mitten av fysperioden och ett värde precis innan vi börjar med den amerikanska fotbollsträningen utomhus.Examen sker i form av internationella matcher.

Alla elever har ett individuellt anpassat träningsprogram med målsättningsnivåer baserade på omvärldsanalys och position.Dessa sammanfattas i vårt feedbackdokument.

Feedbackdokument delges till eleverna efter utfört test där kapacitetsprofilen jämförs med kravprofilen. Feedbackdokumentet visar även på vilken fysisk nivå i exakta cm/kg/sekunder eleven befinner sig och vad som krävs för en nationell och en internationell elitnivå. Alla fysiologiska tester filmas och delges till eleven för egenanalys och utveckling.

Varje elev har en positionscoach som antingen har spelat eller har kunskapen om sporten på en hög internationell nivå. Eleven får en kunskap om hur spelet fungerar på en hög internationell nivå från små tekniska detaljer till övergripande strategiska filosofier.

Varje elev får träna på samtliga delar av amerikansk fotboll för att få en förståelse av helheten. Varje fotbollsträning filmas och dokumenteras ur tre vinklar för att kunna användas i utbildningssyfte där  alla elever har en genomgång av veckans film där eleverna coachas på både sin position och helheten i spelet.

Träningen

Vi tränar fem dagar/vecka, 07:30 – 09:30 där träningen innehåller olika inslag beroende på var på året vi befinner oss. Snabbhetsträning, styrka och explosivitet tränas regelbundet och när vi inte har renodlade fotbollsträningar så finns FBS (Fotball Basic Skill) med för att befästa grundläggande tekniker.

Vår egna hemsida: RIGfootball.com

Vår Facebook: facebook.com/rigamerikanskfotboll

Vårt Instagram: instagram.com/celsiustigers

Vår Twitter: twitter.com/RigFootball

 

Ansökan RIG - öppnar 1 sep

Ansökan till RIG sker varje år senast 1 december och det görs via specialidrottsförbundet (swe3). Ansökan är stängd.

Observera att detta endast är en idrottslig ansökan. Ett programval till gymnasieantagningen måste alltid göras.

Behörighet/Urval

Vi följer urvalsprincipen enligt gymnasieförordningen. Och det betyder att företräde mellan sökande bestäms utifrån ett meritvärde av betygsvärdena.

Kontakt RIG

Robert Johansson

robert.johansson2@skola.uppsala.se

Andreas Ehrenreich

andreas.ehrenreich@skola.uppsala.se 

Uppdaterad: