Uppslagsverk och ordböcker

Uppslagsverk på svenska:

Uppslagsverk på engelska

Ordböcker

  • babl.la. Onlinelexikon för 28 språk
  • Collins dictionary. Amerikansk och brittisk engelska, tyska, franska. italienska och spanska.
  • Wiktionary. Lexikon på många språk. Välj engelsk version för bäst resultat.

 

 

Uppdaterad: