Skadeanmälan av elevdator

Om du skulle få problem med tekniken hör du av dig till vår IT-Support per mail: SupportCelsius@uppsala.se, eller på 018 - 727 10 51. Om din dator inte fungerar alls och behöver lämnas in för service fyller du först i en skadeanmälan. Var noga med att du fyller i alla uppgifter korrekt. Du kan kontakta vår IT-support om du är osäker på hur du ska fylla i något fält.

Skadeanmälan av elevdator

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: