Ordningsregler

Ordningsreglerna syftar till att både elever och personal ska känna sig trygga, ha ett trivsamt arbetsklimat och en god arbetsmiljö.

All verksamhet på Celsiusskolan vilar på den värdegrund som uttrycks i skollag och läroplan, det vill säga att den ska utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar. 

Som elev på Celsiusskolan har jag förstått och accepterat att följande gäller under hela min tid på skolan:

 • Jag är rädd om skolans lokaler och inventarier, skräpar inte ned samt uppträder vänligt och respektfullt mot personal och andra elever.
 • Jag röker inte eller använder alkohol, narkotika eller andra droger på skolans område.
 • Jag skolkar inte, stör inte arbetsron, kommer i tid, talar med ett vårdat språk, håller inlämningstider och har med all nödvändig materiel till alla lektioner. Jag stänger av mobiltelefonen på lektionstid, om jag inte i förväg kommit överens med min lärare om annat.
 • Jag fuskar inte på prov eller andra redovisningar.
 • Jag klär mig på ett sådant sätt att det inte stör ordningen eller försvårar för mina lärare eller annan personal att kommunicera med mig.
 • Jag spelar inte om pengar eller pengars värde.
 • Jag ber om skolledningens tillåtelse innan jag affischerar eller på annat sätt gör reklam inom skolans lokaler.
 • Jag använder på lektionstid min dator enbart till skolarbete och på ett sätt som inte stör andra.
 • Om jag bryter mot någon av dessa ordningsregler eller på annat sätt uppför mig olämpligt är jag medveten om att en eller flera av följande saker kommer att hända:
 • Jag blir tillsagd av lärare eller annan personal
 • Jag blir utvisad från lektionen
 • Undervisande lärare meddelar mina vårdnadshavare
 • Jag måste delta i ett eller flera samtal med vårdnadshavare, klassföreståndare, undervisande lärare och någon från elevhälsan närvarande. Om det behövs upprättas ett Åtgärdsprogram för mig.
 • Jag får en muntlig varning av min rektor.
 • Jag får en skriftlig varning av min rektor.
 • Jag blir tillfälligt avstängd från skolan av min rektor.
 • Jag blir förvisad från skolan om Utbildningsnämnden så bestämmer.
 • Jag blir tillfälligt omplacerad till en annan klass på skolan.
 • Jag blir tillfälligt omplacerad till en annan skola.
 • Jag blir polisanmäld av min rektor.
 • Om jag fuskat på ett prov eller annan redovisning får jag F på detta och får inte göra om provet. Händer det igen underrättas mina vårdnadshavare och jag får en skriftlig varning av min rektor. Vid fortsatt fusk riskerar jag att bli avstängd.
 • Om jag förstör något får jag återställa skadan eller betala för mig.
 • Om jag röker på skolans område riskerar jag att mina vårdnadshavare får veta detta.
 • Om jag skolkar riskerar jag dels indraget studiebidrag dels att mista min rätt till extra stöd i undervisningen.
 • Min mobiltelefon, dator eller annat störande föremål beslagtas.
Uppdaterad: