IT-support för elever

Vi har en IT- tekniker på plats som kan hjälpa till om tekniken strular. Du som elev når dem enklast på SupportCelsius@uppsala.se.

Om din dator inte fungerar och behöver lämnas in för reparation måste du först fylla i en skadeanmälan. 

Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt. Kontakta IT-avdelningen om du är osäker på hur du ska fylla i något fält. 

Uppdaterad: