Unikum ny lärplattform för gymnasiet

Höstterminen 2023 införs Unikum på samtliga kommunala gymnasieskolor i Uppsala. Unikum används för pedagogisk dokumentation och digital information om kurserna i skolan.

Unikum hittar du via skolportal.uppsala.se. Du som vårdnadshavare behöver BankID för att logga in. Om du saknar BankID kan du vända dig till skolans administratör för att få hjälp att logga in.

Unikum ersätter ITSLearning vilket är den lärplattform vi på Celsiusskolan använt tidigare. I Unikum kommer du kunna följa lektionsplaneringar och provkalender för din ungdom. Det är också där vi kommer att informera om hur det går för din tonåring i kurserna.  

Om du vill veta mer om hur Unikum och Unikum-appen fungerar, finns mycket bra information på Unikum Familj.

Lägg in kontaktuppgifter i e-tjänsten IST Guardian
Du som vårdnadshavare behöver lägga in dina kontaktuppgifter i e-tjänsten IST Guardian om du inte redan gjort det. Där kan du också göra ändringar om du till exempel har nytt telefonnummer eller ny e-postadress.

Uppdaterad: