Senaste antagningen i siffror

När 2018/2019 års antagning till årskurs ett avslutats krävdes nedanstående meritvärden för att bli antagen till de nationella programmen på Celsiusskolan.

Antagningspoäng 2018/2019

Ekonomiprogrammet:  275               

Handelsprogrammet: 230 

Naturvetenskapsprogrammet: 297               

Samhällsvetetnskapsprogrammet: 255               

             

Uppdaterad: