Senaste antagningen i siffror

När 2019/2020 års antagning till årskurs ett avslutats krävdes nedanstående meritvärden för att bli antagen till de nationella programmen på Celsiusskolan.

Antagningspoäng 2019/2020

Ekonomiprogrammet:  250               

Handelsprogrammet: 202,5

Naturvetenskapsprogrammet: 292,5               

Samhällsvetenskapsprogrammet: 232,5               

             

Uppdaterad: