Prova-på-dag på Celsius

Du är varmt välkommen att prova på en dag på Celsius! Boka in en dag med oss så får du följa med en klass på deras ordinarie lektioner, proväta i matsalen, och känna in stämningen på skolan.

För prova-på-dag på naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- eller ekonomiprogrammen tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare Susanne Borg på e-post: susanne.borg@uppsala.se.

För prova-på-dag på handelsprogrammet tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare Hanna Larsson på e-post: hanna.larsson3@uppsala.se.

5 september 2018