Prova-på-dag på Celsius

Du är varmt välkommen att prova på en dag på Celsius! Boka in en dag med oss i vecka 4 eller 5 så får du följa med en klass på deras ordinarie lektioner, proväta i matsalen, och känna in stämningen på skolan.

elever i NA-sal

Här (DOCX, 14 KB)finns en blankett som vi vill att du fyller i och sedan skickar till oss. 

För prova-på-dag på samhällsvetenskaps- eller ekonomiprogrammen skickar du den till studie- och yrkesvägledare Susanne Borg på e-post: susanne.borg@uppsala.se.

För prova-på-dag på naturvetenskaps- och handelsprogrammen är det studie- och yrkesvägledare Lisa Christiernin på e-post: lisa.christiernin@uppsala.se som tar emot din anmälan.

 

Uppdaterad: