Angående indragen dispens och kommande nationella förändringar för specialidrott

Regeringen har beslutat om att den dispens som Uppsala kommun har haft i flera år om att bedriva specialidrott på entreprenad via RF Sisu Uppland dras in f r o m 1 januari 2022. Detta är dock inget som kommer att rasera det vi byggt upp under lång tid här på Celsiusskolan!

Vi jobbar i första hand för att få behålla dispensen, i andra hand för att få den förlängd till ett senare datum. Oavsett om vi lyckas med det eller ej kommer kommande årgångar av elever att kunna utöva sin idrott på Celsius. Vi kommer då istället att anställa fler tränare och coacher här på skolan utöver de ca tio som redan är anställda och vi kommer att leverera samma goda utbildningskvalitet även efter en indragen dispens. Alltså ingen anledning till oro på grund av detta!

Vid samma tid dvs 1 januari 2022 ämnar regeringen fatta beslut utifrån det förslag om förändrade idrottsutbildningar för alla Sveriges idrottsgymnasier som presenterats tidigare i höst. Oavsett vad beslutet blir kommer vi på Celsius att fortsätta erbjuda idrott till så många intresserade elever som möjligt. Alltså ingen anledning till oro på grund av detta heller!

Vi är idag Sveriges största idrottsgymnasium och kommer att fortsätta jobba för att med säkerhet även kunna kalla oss Sveriges bästa! Förändringar och utmaningar är en del av livet och idrotten och vi tar oss an dessa med den energi och stolthet som kännetecknar en skola med sann idrotts- och kämparanda!

Celsiusskolan 2020-09-25

Jörgen Norman

enhetsrektor

Uppdaterad: