Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som är mellan 16 och 19 år och nyligen anlänt till Sverige. Det är en utbildning med fokus på goda kunskaper i det svenska språket och det svenska samhället.

Målet med undervisningen är att uppnå den kunskapsnivå som tar dig vidare till ett nationellt gymnasieprogram, komvux, folkhögskola, SFI eller annan skolform.

Undervisningen och studietakten är anpassad efter varje elev. Celsiusskolan har haft introduktion för nyanlända elever sedan 1996 och har stor erfarenhet av denna elevgrupp. Vi arbetar mot de nationella målen och ger dig goda möjligheter till att snabbt och effektivt få kunskaper i följande ämnen:

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • SO (Religion, Historia, Geografi, Samhällskunskap)
  • NO (Fysik, Kemi, Biologi)
  • Idrott
  • Modersmål
  • Bild och Musik

 

Alla elever på SPRINT får studiehandledning. Under lektionerna kan du få ytterligare hjälp med dina ämnen på svenska och andra språk.

Plan för utbildning Språkintroduktion (PDF, 208 KB)

 

Anmälan

Om du vill börja på SPRINT ring antagningsenheten 0771-727 001 och berätta att du vill börja. Det går också bra att mejla Mottagningen för nyanlända på skola.nyanlanda@uppsala.se

 

Information och frågor

Har du frågor om SPRINT kan du ta kontakt med SYV Lisa Christiernin eller programrektor Ingrid Jonsson.

Christiernin Lisa

Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA, NA

Jonsson Ingrid

Programrektor SPRINT
Uppdaterad: