Introduktionsprogram Handels

Yrkesintroduktion finns för dig som inte har de godkända betyg som krävs för att bli antagen på ett yrkesprogram. Målet med utbildningen är att du skall vara anställningsbar och/eller bli godkänd i grundskoleämnena engelska och matematik efter avslutad utbildning.

IMYRK HA

Utöver möjligheten att läsa in grundskoleämnena matematik och engelska kan du även läsa kurser på gymnasienivå i svenska/SVA, matematik och engelska när du nått målen för respektive grundskoleämne.

Programmet IMYRKHA på Celsiusskolan är inriktat mot Handels- och administrations-programmet. Utbildningen innehåller hela kurserna Servicekunskap och Branschkunskap, samt delar av kurserna Information/kommunikation och Entreprenörskap.

Utbildningen innehåller APL - arbetsplatsförlagt lärande kopplat till karaktärsämnena. Det arbetsplatsförlagda lärandet genomförs under ca två dagar i veckan under hela läsåret.

Längden för yrkesintroduktionsprogrammet är max två år. Efter detta söker du antingen nationellt program eller arbete.  Normalt har vi undervisningstid ca: 8.30-15.00. Under APL kan andra tider förekomma.

Plan för IMYRKHANDEL (PDF, 435 KB)

 

Information och frågor

Har du frågor angående handelsprogrammet kan du kontakta studie- och yrkesvägledare Hanna Larsson eller programrektor Ingrid Jonsson.

Hanna Larsson

Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA, IMYRKHA

Ingrid Jonsson

Programrektor HA, IMYRKHA, SPRINT
Uppdaterad: