Handelsprogrammet byter namn

Välkommen till det nya Försäljnings- och Serviceprogrammet (fd Handels- och administrationsprogrammet) på Celsiusskolan – Sveriges största idrottsgymnasium!

Du som ska börja gymnasiet höstterminen 2022 och funderar på att välja Handelsprogrammet behöver veta att regeringen ändrat programmets namn och också lite grann i innehållet. Det nya namnet är Försäljnings- och Serviceprogrammet men kurserna är ungefär desamma som på det nuvarande Handels- och administrationsprogrammet. Dock har inriktningen Administration tagits bort och antalet kurser inom den s k programfördjupningen blivit flera. Även kursen Näthandel har försvunnit.

Istället trycker man hårdare på just försäljning och service och på att man behöver lära sig mer om den digitala handeln inom alla kurser. Även en kurs om hållbar utveckling inom handeln har kommit till.

Inom Försäljnings- och serviceprogrammet kommer du också, precis som på det nuvarande Handels- och administrationsprogrammet, kunna välja till kurser som ger allmän behörighet till universitet och högskola, dvs Svenska 2 och 3 samt Eng 6.

Under utbildningen ska du genomföra 15 veckors praktik (APL) fördelat över de tre åren. Du kommer också att få träna på att driva ett eget företag inom Ung företagsamhet (UF) eftersom Celsius är en av Upplands största skolor vad gäller just UF.

Även på Försäljnings- och serviceprogrammet kommer du naturligtvis att på Celsius kunna kombinera dina studier med idrott inom Riksidrottsgymnasium (RIG), Nationell idrottsutbildning (NIU) eller Lokal idrottsutbildning (LIU), precis som på Handels- och administrationsprogrammet.

Uppdaterad: