Omprovsmöjlighet i augusti

Om du har kommit överens med din lärare om att du ska göra någon form av skriftlig examination i augusti så sker det den 17/8 kl 14 i aulan. Du måste vara föranmäld, dvs ha kommit överens med din lärare i förväg om att deltar vid provtillfället och vad det är du ska redovisa.

Uppdaterad: