Frånvaro

Vi använder IT-plattformen Dexter för hantering av närvaro, frånvaro, individuella val och individuella studieplaner.

Alla elever, vårdnadshavare och personal ska ha ett användarkonto i Dexter. Om du saknar Dexterkonto kontakta skolan eller gör följande:

  • klicka på länken till Dexter
  • i rutan Genvägar ska du ändra under verksamhet så att det står "Gymnasiet"
  • klicka därefter på Glömt lösenord
  • följ sedan anvisningarna

Frånvaroanmälan

Du som har ett registrerat användarkonto i Dexter gör din frånvaroanmälan i systemet. 

Det går också att göra en frånvaroanmälan på telefon: 018-727 70 70. 

Om du måste lämna skolan under skoldagen på grund av sjukdom eller annan giltig orsak, ska du anmäla detta.

Uppdaterad: