Talböcker

Talböcker är inlästa böcker för de som har det svårt att läsa vanliga böcker.

I talböckerna kan du hoppa mellan kapitel eller gå till en särskild sida. Du kan också sätta bokmärken så att du hittar tillbaka till bra ställen i boken. Det är också lätt att välja olika läshastigeter.

Mp3-filen läser du i en dator eller i en särskild spelare. Biblioteket har spelare att låna ut så du kan prova hur det fungerar. Du kan ladda ner till din dator eller mobil. Till datorn behöver du ett läsprogram som du kan ladda ned från TPB. Vi lånar även ut läroböcker i talboksformat.

Läs mer om detta från Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats. Kom in till oss i biblioteket så hjälper vi dig!

Studiecoaching

Fyra gånger i veckan har specialpedagogerna tillsammans med bibliotekarna lästräning och studiecoaching i biblioteket. 

3 maj 2018