Artiklar och tidskrifter

Artiklar i tidningar och tidskrifter är mycket bra källor till ditt skolarbete. Via Celsiusskolans bibliotek har du tillgång till många bra artikeldatabaser.

Biblioteket har också prenumeration på ett 60-tal tidskrifter och 4 dagstidningar.

Artikeldatabaser

ArtikelSök. Artikelsök innehåller artiklar i fulltext eller hänvisningar till artiklar från 15 svenska dagstidningar och 550 tidskrifter
Artikelsök hemifrån (Lånekort och pinkod* krävs)

Retriever. Artikeldatabas för Aftonbladet, Arbetet, Dagens IT, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet, Sveriges radio ekot, med flera.
Retriever hemifrån: Logga in via Itslearning.

IPS Inter Press Service. Nyhetsbyrå med tonvikt på Asien, Afrika och Latinamerika. Bevakar särskilt utveckling, miljö, befolkningsfrågor och internationell politik.

Artiklar på engelska

New York Times. Artikelarkiv från 1981 och framåt.

Findarticles. Engelskspråkig artikelsök.

Ebscohost. Engelskspråkig artikeldatabas

Google news. Här kan du söka tidningsartiklar från alla världens hörn.

Newsweek

Scientific american. Artikeldatabas för tidningen med bra sökfunktion.

The Futurist. Artiklar om framstidsforskning

Time Magazine

DOAJ. Directory of Open Access Journals

*Pinkod får du av bibliotekarierna.

9 maj 2018