Studentfirandet flyttas till augusti

Uppsala kommun har med anledning av covid-19 beslutat att flytta det traditionella studentfirandet med utspring och fester till den 14 augusti. På examensdagen den 5 juni kommer det endast att bli digitalt firande för studenterna.

– Studentexamen är en stor händelse i livet och det är förstås tråkigt att inte kunna fira på examensdagen. I den situation som råder tycker vi att det är bättre att skjuta upp firandet än att ställa in det helt, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.

Att det inte kan bli något traditionellt firande i juni har stått klart sedan en tid tillbaka. Orsaken är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering. Uppsala kommuns bedömning är att utspring även i mindre grupper skulle innebära en smittorisk, eftersom det kan bildas större folksamlingar utanför skolorna eller ute på stan.

För de kommunala gymnasieskolorna genomförs avslutningen digitalt den 5 juni under så högtidliga former som möjligt. Examensdagen genomförs utan att eleverna samlas på skolan och betygen kommer att skickas till elevernas med post.

Dialog med elevkåren

Gymnasiechefen och rektorerna har inför beslutet haft en god dialog med avgångsstudenterna och Uppsalas Elevkårer. Det finns en stor förståelse bland eleverna för att det inte går att genomföra ett traditionellt firande, däremot har det funnits önskemål om att ha avslutningar klassvis med betygsutdelning och mösspåtagning.

– Många elever säger att de har behov av att fira i juni, att de behöver något att se fram emot i dessa ovissa tider. Men samtidigt vill en lika stor del att utspringet ska skjutas upp för att det ska gå att genomföra fysiskt. Jag tycker att vi nu har kommit fram till en bra kompromiss tillsammans med kommunen, säger Maja Lindgren på Uppsalas Elevkårer.

Beslutet gäller under förutsättning att genomförandet kan äga rum den 14 augusti utifrån de rekommendationer om smittspridning som gäller då. Kan det inte genomföras i augusti kommer det att ställas in.

Här kan du läsa pressmeddelandet om detta i sin helhet:

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/studentfirandet-flyttas-till-augusti/

23 april 2020