Omprov- och kompletteringstid 19/8

Om du har kommit överens med din lärare om att göra någon form av omprov eller komplettering innan skolan börjar i augusti är du välkommen hit den 19/8 kl 14. Provet sker i aulan om inget annat avtalats.

15 juni 2020