Info om skolavslutningar

Fyra olika sommaravslutningar anordnas beroende på vilket program du går på.

4/6: SPRINT. Samling med klassföreståndare kl 9.00.
5/6: Studentavslutning. Samling från kl 8.00 enligt separat schema (PDF, 333 KB).
11/6: IMYRKHA. Samling kl 9.00
12/6: Åk 1 & 2 på EK, SAM, HA och NA. Samling från kl 9.00 enligt separat schema. (PDF, 77 KB)

Glad sommar!

28 maj 2019