Senaste antagningen i siffror

När 2020/2021 års antagning till årskurs ett avslutats krävdes nedanstående meritvärden för att bli antagen till de nationella programmen på Celsiusskolan.

Antagningspoäng 2020/2021

Ekonomiprogrammet:  265               

Handelsprogrammet: 215

Naturvetenskapsprogrammet: 297,5               

Samhällsvetenskapsprogrammet: 245               

             

Uppdaterad: